Komunikat startowy dla kategorii ADVENTURE

 • Zasady trasy dla kategorii ADVENTURE:
 • Start kategorii ADVENTURE odbędzie się pomiędzy godz. 8:15 a 10:00, w sobotę 09. lutego O godzinie 8:00 wszyscy zawodnicy z tej kategorii muszą stawić się w miejscu oznaczonym jako START na odprawę. Po odprawie zawodnicy pozostają w bazie, na hali sportowej, czekając na sygnał startu, który zostanie podany pomiędzy godz. 8:15 a 10:00. Start odbywa się na komendę. Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie.
 • Dla zawodników, którzy zarejestrują się w piątek wieczorem istnieje możliwość noclegu w bazie zawodów. Należy posiadać własny śpiwór i karimatę.
 • Rejestracja drużyn w kategorii ADVENTURE rozpoczyna się w piątek, 8. lutego 2019r. o godzinie 18:00 w bazie zawodów w Mieroszowie, w Hali Sportowej przy ul.Hożej 4. Uczestnicy tej kategorii mają obowiązek przepuścić w kolejce do punktu rejestracji zawodników kategorii TEAM. Zakończenie rejestracji o godzinie 22:00. Druga tura rejestracji rozpocznie się w sobotę 9. stycznia o godzinie 7:00 i potrwa do godziny 7:45. W drugiej turze rejestracji zawodnicy kategorii ADVENTURE mają pierwszeństwo podejścia przed zawodnikami kategorii BASIC.
 • Trasę biegu rozumie się jako dowolną marszrutę pomiędzy wszystkimi PK oznaczonymi i nieoznaczonymi na mapie.
 • Trasa GF-ADVENTURE będzie zawierała elementy gry fabularnej:
  • kolejność zaliczania PK jest dowolna, poza PK wskazanymi przez Organizatora,
  • Na PK uczestnicy mogą zdobywać informacje lub przedmioty niezbędne do wykonania zadań na innych PK; możliwa jest więc sytuacja, gdzie drużyna przybywając na PK nie będzie w stanie wykonać zadania z powodu braku informacji lub przedmiotów,
  • nie wszystkie PK są zaznaczone na mapie,
 • na trasie biegu znajdować się będą osoby z obsługi trasy odgrywające role fabularne, oznaczone w sposób podany przez organizatora; o sposobie oznaczenia ww. osób uczestnicy mogą dowiedzieć się w trakcie biegu. Osoby te mogą przemieszczać po trasie biegu.
 • Do poprawnego wykonania zadań na trasie niezbędne będzie wejście w interakcje z obsługą trasy odgrywającą wyznaczone przez organizatora role fabularne,
 • W przypadku, gdy drużyna znajdzie się w sytuacji, w której posiadane przez nich informacje oraz przedmioty, nie pozwalają im kontynuować biegu (innymi słowy: nie wiedzą co robić dalej), możliwe jest skorzystanie ze wskazówki ostatniej szansy. Miejsce, w którym będzie można uzyskać wskazówkę będzie oznaczone na mapie, na jednym z PK. Każda drużyna może otrzymać tylko jedną wskazówkę. Uzyskanie wskazówki wiąże się z 30 min, obowiązkowym postojem na PK ze wskazówką.
 • Warunkiem potwierdzenia zaliczenia zadania na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. Odpowiedzialnością uczestników jest dopilnowanie perforacji karty startowej na punkcie.
 • Na PK może przebywać tylko jedna drużyna. W przypadku pojawienia się drugiej drużyny, punktowy może nie udzielić poprawnej informacji.
 • Warunki klasyfikacji:
  • Warunkiem bezwzględnym klasyfikowania w biegu jest dotarcie do mety przed jej zamknięciem o godzinie 17:00,
  • W pierwszej kolejności są klasyfikowane drużyny, które przybędą na metę z zaliczonymi wszystkimi punktami kontrolnymi, zaliczonym zadaniem finałowym i przybędą w komplecie.
  • Jeśli drużyna dotrze na metę nie w komplecie, będzie klasyfikowana za wszystkimi drużynami, które przybyły w komplecie.
  • Jeśli drużyna nie zaliczy któregoś z PK będzie klasyfikowana za wszystkimi zespołami, które zaliczyły wszystkie PK, bez względu na to w jakim stanie osobowym dotrze.
  • Przez dotarcie drużyny na metę rozumie się dotarcie ostatniego członka drużyny
  • Czas biegu nie jest rejestrowany i nie jest kryterium zwycięstwa. Kluczowa jest kolejność na mecie
  • Czyli pierwsze miejsce zajmie drużyna, która przybędzie na metę jako pierwsza, kompletna, po poprawnym wykonaniu zadania finałowego oraz z potwierdzeniami ze wszystkich punktów kontrolnych na karcie startowej. Jednocześnie niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu o ile nie wymaga tego specyfika zadania na punkcie kontrolnym.
 • Trasa kat. ADVENTURE jest zamykana o godzinie 17:00.
 • Wszystkie informacje dotyczące przebiegu trasy, zadań specjalnych, godzin otwarcia oraz zamknięcia poszczególnych PK, kontaktów, itd. będą zawarte w opisie na mapie oraz w materiałach przekazywanych na odprawie i na punktach kontrolnych.
 • Mapę zawodów uczestnicy otrzymają bezpośrednio przed startem.
 • Dla kategorii ADVENTURE przyjęto na mapie czerwony i niebieski kolor oznaczeń i numeracji punktów.
 • Na każdym punkcie kontrolnym obowiązuje zasada kolejności podejścia w takiej kolejności, jak zawodnicy przybyli na punkt.
 • Organizator zapewnia posiłek na mecie zawodów. Za względu na możliwe niskie temperatury zalecamy zabranie ze sobą odpowiedniego ekwipunku zimowego.
 • Zabronione jest używanie sprzętu narciarskiego i rakiet śnieżnych do pokonania trasy. Dopuszczalne są kije trekkingowe oraz elementy antypoślizgowe na obuwie.

Sędzia Główny Zawodów GFPOINT 2019