Komunikat startowy dla kategorii TEAM.

 • Rejestracja drużyn w kategorii TEAM rozpoczyna się w piątek, 8. lutego 2019r o godzinie 18:00 w bazie zawodów w Mieroszowie, w Hali Sportowej przy ul.Hożej 4. Uczestnicy tej kategorii mają pierwszeństwo podejścia do punktu rejestracji zawodników. Zakończenie rejestracji o godzinie 22:00.
 • Gotowość do startu kategorii TEAM o godzinie 23:00 w piątek 8. lutego. O tej godzinie wszystkie drużyny muszą być już w BAZIE. Dokładna godzina startu zostanie podana przez Organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów. Godzina startu jest uzależniona od panujących danego dnia warunków meteorologicznych. Start będzie poprzedzony odprawą i komunikatami przekazanymi przez kierownictwo zawodów. Start odbywa się na komendę, po wcześniejszym odliczaniu. Wszystkie drużyny startują jednocześnie.
 • Przebieg trasy dla kategorii TEAM:
 • Przygotowania do startu – około godziny 23:00 w piątek 8. lutego zespoły startujące w kategorii TEAM opuszczą bazę zawodów i zostaną przewiezione transportem organizatora do rzeczywistego miejsca startu.
 • Prolog (etap nocny) – start do etapu nocnego odbędzie się w miejscu wybranym przez organizatora, a następnie minimum 12km pieszo z wyznaczonego miejsca, trasa w układzie liniowym prowadzi do miejsca odpoczynku oznaczonego jako REST na mapie. Godzina startu zostanie podana przy rejestracji drużyn w bazie. Trasa prologu będzie związana z zadaniami z zakresu nawigacji, określania współrzędnych na mapie oraz z użyciem własnej repliki ASG podczas zadania specjalnego w terenie. Od czasu przejścia prologu zostanie odliczona premia za wykonane zadanie z użyciem replik asg, na podstawie tych wyników zostanie utworzona lista rankingowa do startu na etap dzienny. Zamknięcie trasy prologu o godzinie 7:00 – zespoły które przybędą do punktu REST po tym czasie, nie zostaną dopuszczone do etapu dziennego.
 • REST – punkt odpoczynku pomiędzy prologiem, a zasadniczą częścią trasy. Będzie to ogrzewany budynek. Punkt REST rozpoczyna działanie od godziny 2:00 w sobotę 9. lutego i dopiero od tego momentu można się tam meldować. W punkcie REST będzie dostęp do sanitariatów oraz możliwość odpoczynku i snu do startu na etap dzienny. Organizator nie zapewnia infrastruktury noclegowej, należy posiadać własny śpiwór i karimatę.
 • Zasadnicza część trasy – start z punktu REST od godziny 8:00 w sobotę 9. lutego. Na podstawie wyników z etapu nocnego zostanie utworzona lista rankingowa do startu na etap dzienny. Pierwsze dziesięć zespołów wystartuje w odstępach co 3 minuty, wg kolejności z listy rankingowej. Następnie wszystkie pozostałe zespoły, które regulaminowo ukończą etap nocny, będą startować co 2 minuty wg listy rankingowej. Z punktu REST dalsza trasa to około 33km pieszo w układzie liniowym zaliczając po drodze punkty kontrolne. Zamknięcie trasy o godzinie 17:30.
 • Zadania na trasie – zadania w terenie wymagające znajomości: orientacji w terenie, nawigacji, wiedzy z zakresu wojskowości i sprzętu ASG, pierwszej pomocy, zadania sprawnościowe oraz z wykorzystaniem własnej repliki ASG.
 • Schemat trasy: Mieroszów, Hala Sportowa, ul.Hoża 4 (START) – prolog (etap nocny) – REST – trasa zasadnicza (dzienna) – budynek MCK, Mieroszów, ul.Sportowa 2 (META)
 • Wszystkie informacje dotyczą przebiegu trasy, zadań specjalnych, limitów czasowych, kontaktów, itd. będą zawarte w opisie na mapie oraz w materiałach przekazywanych na odprawie i na punktach kontrolnych.
 • Mapę zawodów drużyny otrzymają bezpośrednio przed startem w budynku MCK. Oddzielnie będzie wręczana mapa na etap nocny oraz oddzielnie przed startem mapa na etap dzienny.
 • Dla kategorii TEAM przyjęto na mapie pomarańczowy kolor oznaczeń i numeracji punktów.
 • Na każdym punkcie kontrolnym, na którym będzie się znajdowało zadanie do wykonania, będą się znajdować również szczegółowe opisy i regulaminy tych zadań, z którymi drużyna musi się bezwzględnie zapoznać przed wykonaniem zadania.
 • Na punktach kontrolnych będzie można otrzymać minuty bonusowe lub karne dodawane lub odejmowane na koniec do całkowitego czasu pokonania trasy.
 • Na każdym punkcie kontrolnym obowiązuje zasada kolejności podejścia w takiej kolejności, jak zespoły przybyły na punkt. Decyduje o tym moment, w którym zespół pojawi się w komplecie.
 • Ze względu na nocny charakter pierwszego odcinka trasy wymagamy, aby uczestnicy poruszający się drogami publicznymi byli wyposażeni w elementy odblaskowe oraz w miarę możliwości korzystali z oświetlenia w kolorze białym i czerwonym.
 • Organizator zapewnia gorący napój na trasie oraz posiłek na mecie zawodów. Za względu na możliwe niskie temperatury zalecamy zabranie ze sobą odpowiedniego ekwipunku zimowego. Zabronione jest używanie sprzętu narciarskiego i rakiet śnieżnych do pokonania trasy. Dopuszczalne są kije trekkingowe oraz elementy antypoślizgowe na obuwie.

Sędzia Główny Zawodów GFPOINT 2019