KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII TEAM

ks_professional
KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII PROFESSIONAL
5 stycznia 2018
kk_basic
KOMUNIKAT KOŃCOWY DLA KATEGORII BASIC
16 stycznia 2018
ks_team

Komunikat startowy dla kategorii TEAM.

 1. Rejestracja drużyn w kategorii TEAM rozpoczyna się w piątek, 12. stycznia 2018r o godzinie 18:00 w bazie zawodów w Mieroszowie, w Hali Sportowej przy ul.Hożej 4. Uczestnicy tej kategorii mają pierwszeństwo podejścia do punktu rejestracji zawodników. Zakończenie rejestracji o godzinie 22:00.
 2. Dla zawodników, którzy zarejestrują się w piątek wieczorem istnieje możliwość noclegu w bazie zawodów (bezpłatny dla kategorii TEAM). Należy posiadać własny śpiwór i karimatę.
 3. Gotowość do startu kategorii TEAM o godzinie 23:00 w piątek 12. stycznia. O tej godzinie wszystkie drużyny muszą być już w BAZIE. Dokładna godzina startu zostanie podana przez Organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów. Godzina startu jest uzależniona od panujących danego dnia warunków meteorologicznych. Start będzie poprzedzony odprawą i komunikatami przekazanymi przez kierownictwo zawodów. Start odbywa się na komendę, po wcześniejszym odliczaniu. Wszystkie drużyny startują jednocześnie.
 4. Przebieg trasy dla kategorii TEAM:
  1. Przygotowania do startu – około godziny 23:00 w piątek 12. stycznia zespoły startujące w kategorii TEAM opuszczą bazę zawodów i przejdą 1km do siedziby Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej 4 (w skrócie MCK). Tam odbędzie się rzeczywisty start kategorii TEAM. W budynku MCK zespoły będą mogły pozostawić depozyt, z którego będzie można skorzystać pomiędzy etapem nocnym i dziennym – maksymalnie 1szt bagażu na osobę.
  2. Prolog (etap nocny) – start do etapu nocnego odbędzie się w budynku MCK, a następnie około 15km pieszo z budynku MCK, trasa w układzie pętli prowadzi z powrotem w to samo miejsce. Godzina startu zostanie podana przy rejestracji drużyn w bazie. Trasa prologu będzie związana z zadaniami z zakresu nawigacji, określania współrzędnych na mapie oraz z użyciem własnej repliki ASG podczas zadania specjalnego w terenie.
  3. REST – punkt odpoczynku w budynku MCK pomiędzy prologiem, a zasadniczą częścią trasy. W punkcie REST obowiązuje zasada „czas-stop”. Punkt REST rozpoczyna działanie od godziny 5:00 w sobotę 13. stycznia i dopiero od tego momentu można się tam meldować. W punkcie REST będzie dostęp do sanitariatów oraz możliwość odpoczynku i snu do startu na etap dzienny. Organizator nie zapewnia infrastruktury noclegowej, należy posiadać własny śpiwór i karimatę, które mogą być elementami depozytu. W punkcie REST będzie obowiązywać limit czasu przebywania 3 godziny. Zespoły które przybędą do punktu REST przed godziną 5:00 zostaną wpuszczone do budynku, ale ich „czas-stop” będzie liczony dopiero od tej godziny. Zespoły które opuszczą budynek po godzinie 8:00 będą mieć zatrzymany „czas-stop” na tej godzinie.
  4. Zasadnicza część trasystart z punktu REST od godziny 8:00 w sobotę 13. stycznia, drużyny które przybędą do punktu REST po godzinie 8:00 będą mogły startować niezwłocznie. Z punktu REST dalsza trasa to około 30km pieszo w układzie pętli zaliczając po drodze punkty kontrolne. Zamknięcie trasy o godzinie 17:15.
  5. Zadania na trasie – zadania w terenie wymagające znajomości: orientacji w terenie, nawigacji, wiedzy z zakresu wojskowości i sprzętu ASG, pierwszej pomocy, zadania sprawnościowe oraz z wykorzystaniem własnej repliki ASG.
  6. Schemat trasy: budynek MCK (START) – prolog (etap nocny) – budynek MCK (REST) – trasa zasadnicza (dzienna) – budynek MCK (META)
 5. Wszystkie informacje dotyczą przebiegu trasy, zadań specjalnych, limitów czasowych, kontaktów, itd. będą zawarte w opisie na mapie oraz w materiałach przekazywanych na odprawie i na punktach kontrolnych.
 6. Mapę zawodów drużyny otrzymają bezpośrednio przed startem w budynku MCK. Oddzielnie będzie wręczana mapa na etap nocny oraz oddzielnie przed startem mapa na etap dzienny.
 7. Dla kategorii TEAM przyjęto na mapie pomarańczowy kolor oznaczeń i numeracji punktów.
 8. Na każdym punkcie kontrolnym, na którym będzie się znajdowało zadanie do wykonania, będą się znajdować również szczegółowe opisy i regulaminy tych zadań, z którymi drużyna musi się bezwzględnie zapoznać przed wykonaniem zadania.
 9. Na punktach kontrolnych będzie można otrzymać minuty bonusowe lub karne dodawane lub odejmowane na koniec do całkowitego czasu pokonania trasy.
 10. Na każdym punkcie kontrolnym obowiązuje zasada kolejności podejścia w takiej kolejności, jak zespoły przybyły na punkt. Decyduje o tym moment, w którym zespół pojawi się w komplecie.
 11. Ze względu na nocny charakter pierwszego odcinka trasy wymagamy, aby uczestnicy poruszający się drogami publicznymi byli wyposażeni w elementy odblaskowe oraz w miarę możliwości korzystali z oświetlenia w kolorze białym i czerwonym.
 12. Organizator zapewnia gorący napój na trasie oraz posiłek na mecie zawodów. Za względu na możliwe niskie temperatury zalecamy zabranie ze sobą odpowiedniego ekwipunku zimowego. Zabronione jest używanie sprzętu narciarskiego i rakiet śnieżnych do pokonania trasy. Dopuszczalne są kije trekkingowe oraz elementy antypoślizgowe na obuwie.

Sędzia Główny Zawodów GFPOINT 2018

 

Komentarze są wyłączone.