KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII ADVENTURE

ks_adventure
KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII ADVENTURE
27 grudnia 2017
ks_basic
KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII BASIC
5 stycznia 2018
ks_adventure

Komunikat startowy dla kategorii ADVENTURE

 1. Zasady trasy dla kategorii ADVENTURE:
 2. Start kategorii ADVENTURE odbędzie się pomiędzy godz. 8:15 a 10:00, w sobotę 13. stycznia. O godzinie 8:00 wszyscy zawodnicy z tej kategorii muszą stawić się w miejscu oznaczonym jako START na odprawę. Po odprawie zawodnicy pozostają w bazie, na hali sportowej, czekając na sygnał startu, który zostanie podany pomiędzy godz. 8:15 a 10:00. Start odbywa się na komendę. Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie.
 3. Dla zawodników, którzy zarejestrują się w piątek wieczorem istnieje możliwość noclegu w bazie zawodów (dodatkowo płatny 10zł/os gotówką na miejscu). Należy posiadać własny śpiwór i karimatę.
 4. Rejestracja drużyn w kategorii ADVENTURE rozpoczyna się w piątek, stycznia 2018r o godzinie 18:00 w bazie zawodów w Mieroszowie, w Hali Sportowej przy ul.Hożej 4. Uczestnicy tej kategorii mają obowiązek przepuścić w kolejce do punktu rejestracji zawodników kategorii TEAM. Zakończenie rejestracji o godzinie 22:00. Druga tura rejestracji rozpocznie się w sobotę 13. stycznia o godzinie 7:00 i potrwa do godziny 7:45. W drugiej turze rejestracji zawodnicy kategorii ADVENTURE mają pierwszeństwo podejścia przed zawodnikami kategorii BASIC.
  1. Trasę biegu rozumie się jako dowolną marszrutę pomiędzy wszystkimi PK oznaczonymi i nieoznaczonymi na mapie.
  2. Trasa GF-ADVENTURE będzie zawierała elementy gry fabularnej:
   1. kolejność zaliczania PK jest dowolna, poza PK wskazanymi przez Organizatora,
   2. Na PK uczestnicy mogą zdobywać informacje lub przedmioty niezbędne do wykonania zadań na innych PK; możliwa jest więc sytuacja, gdzie drużyna przybywając na PK nie będzie w stanie wykonać zadania z powodu braku informacji lub przedmiotów,
   3. nie wszystkie PK są zaznaczone na mapie,
  3. na trasie biegu znajdować się będą osoby z obsługi trasy odgrywające role fabularne, oznaczone w sposób podany przez organizatora; o sposobie oznaczenia ww. osób uczestnicy mogą dowiedzieć się w trakcie biegu. Osoby te mogą przemieszczać po trasie biegu.
 5. Do poprawnego wykonania zadań na trasie niezbędne będzie wejście w interakcje z obsługą trasy odgrywającą wyznaczone przez organizatora role fabularne,
 6. W przypadku, gdy drużyna znajdzie się w sytuacji, w której posiadane przez nich informacje oraz przedmioty, nie pozwalają im kontynuować biegu (innymi słowy: nie wiedzą co robić dalej), możliwe jest skorzystanie ze wskazówki ostatniej szansy. Miejsce, w którym będzie można uzyskać wskazówkę będzie oznaczony na mapie, na jednym z PK. Każda drużyna może otrzymać tylko jedną wskazówkę. Uzyskanie wskazówki wiąże się z 30 min, obowiązkowym postojem na PK ze wskazówką.
 7. Warunkiem potwierdzenia zaliczenia zadania na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. Odpowiedzialnością uczestników jest dopilnowanie perforacji karty startowej na punkcie.
 8. Na PK może przebywać tylko jedna drużyna. W przypadku pojawienia się drugiej drużyny, punktowy może nie udzielić poprawnej informacji.
 9. Warunki klasyfikacji:
  1. Warunkiem bezwzględnym klasyfikowania w biegu jest dotarcie do mety przed jej zamknięciem o godzinie 18:15,
  2. W pierwszej kolejności są klasyfikowane drużyny, które przybędą na metę z zaliczonymi wszystkimi punktami kontrolnymi, zaliczonym zadaniem finałowym i przybędą w komplecie.
  3. Jeśli drużyna dotrze na metę nie w komplecie, będzie klasyfikowana za wszystkimi drużynami, które przybyły w komplecie.
  4. Jeśli drużyna nie zaliczy któregoś z PK będzie klasyfikowana za wszystkimi zespołami, które zaliczyły wszystkie PK, bez względu na to w jakim stanie osobowym dotrze.
  5. Przez dotarcie drużyny na metę rozumie się dotarcie ostatniego członka drużyny
  6. Czas biegu nie jest rejestrowany i nie jest kryterium zwycięstwa. Kluczowa jest kolejność na mecie
  7. Czyli pierwsze miejsce zajmie drużyna, która przybędzie na metę jako pierwsza, kompletna, po poprawnym wykonaniu zadania finałowego oraz z potwierdzeniami ze wszystkich punktów kontrolnych na karcie startowej. Jednocześnie niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu o ile nie wymaga tego specyfika zadania na punkcie kontrolnym.
 1. Trasa kat. ADVENTURE jest zamykana o godzinie 18:00.
 2. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu trasy, zadań specjalnych, godzin otwarcia oraz zamknięcia poszczególnych PK, kontaktów, itd. będą zawarte w opisie na mapie oraz w materiałach przekazywanych na odprawie i na punktach kontrolnych.
 3. Mapę zawodów uczestnicy otrzymają bezpośrednio przed startem.
 4. Dla kategorii ADVENTURE przyjęto na mapie fioletowy kolor oznaczeń i numeracji punktów.
 5. Na każdym punkcie kontrolnym obowiązuje zasada kolejności podejścia w takiej kolejności, jak zawodnicy przybyli na punkt.
 6. Organizator zapewnia posiłek na mecie zawodów. Za względu na możliwe niskie temperatury zalecamy zabranie ze sobą odpowiedniego ekwipunku zimowego. Zabronione jest używanie sprzętu narciarskiego i rakiet śnieżnych do pokonania trasy. Dopuszczalne są kije trekkingowe oraz elementy antypoślizgowe na obuwie.

 

Sędzia Główny Zawodów GFPOINT 2018

Komentarze są wyłączone.