KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII TEAM

ks_basic
KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII BASIC
8 lutego 2017
ks_professional
KOMUNIKAT STARTOWY DLA KATEGORII PROFESSIONAL
8 lutego 2017
ks_team

 

 1. Rejestracja drużyn w kategorii TEAM rozpoczyna się w piątek, 10. lutego 2017r o godzinie 18:00 w bazie zawodów w Marciszowie w Zespole Szkół przy ul.Szkolnej 2. Uczestnicy tej kategorii mają pierwszeństwo podejścia do punktu rejestracji zawodników. Zakończenie rejestracji o godzinie 22:00.
 2. Dla zawodników, którzy zarejestrują się w piątek wieczorem istnieje możliwość noclegu w bazie zawodów (bezpłatny dla kategorii TEAM). Należy posiadać własny śpiwór i karimatę. Istnieje również możliwość noclegu po zawodach (bezpłatny dla kategorii TEAM).
 3. Gotowość do startu kategorii TEAM o godzinie 23:00 w piątek 10.lutego. O tej godzinie wszystkie drużyny muszą być już BAZIE. Dokładna godzina startu zostanie podana przez Organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów. Godzina startu jest uzależniona od panujących danego dnia warunków meteorologicznych. Start będzie poprzedzony odprawą i komunikatami przekazanymi przez kierownictwo zawodów. Start odbywa się na komendę, po wcześniejszym odliczaniu. Wszystkie drużyny startują jednocześnie.
 4. Przebieg trasy dla kategorii TEAM:
  1. Prolog (etap nocny) – około 10km pieszo z miejsca startu rzeczywistego do miejsca wskazanego na mapach jako REST. Godzina startu zostanie podana przy rejestracji drużyn w bazie.
  2. REST – punkt odpoczynku pomiędzy prologiem, a zasadniczą częścią trasy. W punkcie REST obowiązuje zasada „czas-stop”. Punkt REST rozpoczyna działanie od godziny 5:00 w sobotę 11.lutego i dopiero od tego momentu można się tam meldować. W punkcie REST będzie serwowana gorąca herbata, będzie dostęp do sanitariatów. Organizator nie zapewnia infrastruktury noclegowej. W punkcie REST będzie obowiązywać limit czasu przebywania 3 godziny.
  3. Zasadnicza część trasystart z punktu REST od godziny 8:00 w sobotę 11.lutego, drużyny które przybędą do punktu REST po godzinie 8:00 będą mogły startować niezwłocznie. Z punktu REST dalsza trasa to około 30km pieszo z miejsca końca prologu do bazy zawodów w Marciszowie zaliczając po drodze punkty kontrolne. Zamknięcie trasy o godzinie 17:30.
  4. Zadania na trasie – zadania w terenie wymagające znajomości: orientacji w terenie, nawigacji, wiedzy z zakresu wojskowości i sprzętu ASG, wiedzy z zakresu znajomości historii na podstawie informacji zdobytych w terenie, wiedzy przyrodniczej na podstawie informacji zdobytych w terenie, pierwszej pomocy, zadania sprawnościowe oraz z wykorzystaniem własnej repliki ASG.
 5. Wszystkie informacje dotyczą przebiegu trasy, zadań specjalnych, limitów czasowych, kontaktów, itd. będą zawarte w opisie na mapie oraz w materiałach przekazywanych na odprawie i na punktach kontrolnych.
 6. Mapę zawodów drużyny otrzymają bezpośrednio przed startem. Mapa prologu w bazie w Marciszowie, mapa części zasadniczej w punkcie REST.
 7. Dla kategorii TEAM przyjęto na mapie pomarańczowy kolor oznaczeń i numeracji punktów.
 8. Na każdym punkcie kontrolnym, na którym będzie się znajdowało zadanie do wykonania, będą się znajdować również szczegółowe opisy i regulaminy tych zadań, z którymi drużyna musi się bezwzględnie zapoznać przed wykonaniem zadania.
 9. Na punktach kontrolnych będzie można otrzymać minuty bonusowe lub karne dodawane lub odejmowane na koniec do całkowitego czasu pokonania trasy.
 10. Na każdym punkcie kontrolnym obowiązuje zasada kolejności podejścia w takiej kolejności, jak zespoły przybyły na punkt. Decyduje o tym moment, w którym zespół pojawi się w komplecie.
 11. Ze względu na nocny charakter pierwszego odcinka trasy wymagamy aby uczestnicy poruszający się drogami publicznymi byli wyposażeni w elementy odblaskowe oraz w miarę możliwości korzystali z oświetlenia w kolorze białym i czerwonym.
 12. Organizator zapewnia gorący napój na trasie oraz posiłek na mecie zawodów. Za względu na możliwe niskie temperatury zalecamy zabranie ze sobą odpowiedniego ekwipunku zimowego. Zabronione jest używanie sprzętu narciarskiego i rakiet śnieżnych do pokonania trasy. Dopuszczalne są kije trekkingowe oraz elementy antypoślizgowe na obuwie.

Sędzia Główny Zawodów GFPOINT 2017

Komentarze są wyłączone.